Değişim + Gelişim

Mevcutta olduğumuz ve kendimizi tanımladığımız yerden, olmak istediğimiz duruma geçiş sürecine değişim diyoruz. Böylelikle yeni zihniyet yapılarına, yeni bakış açılarına ve yeni davranış biçimlerine kapılarımızı aralıyoruz. Bu süreçte yeniye karşı gösterdiğimiz direnç ve belirsizliğe olan açıklık durumumuzu sağlıklı bakış açılarıyla fark edebilirsek, arzu ettiğimiz değişimi o zaman gayemize uygun biçimde yönetebiliyoruz.

Koçluk ve mindfulness yetkinliklerimizden faydalanarak, pozitif değişim ve gelişim konusunda niyetini belirlemiş kişilerle, süreç boyunca düşünce, tutum ve duyguların dile dökülmesinde ve amaca uygun aksiyonların alınmasında ‘kolaylaştırıcı’ rolü üstleniyoruz.