İyilik + Esenlik (Well-being)

İnsanların temelde ‘güvenlik, doyum ve bağlantı kurma’ olmak üzere üç temel ihtiyacı bulunuyor. Bu ihtiyaçlar karşılandığında, hepimizde denge ve tamamlanmış hissiyatı meydana geliyor. Vücut ve zihin birleşip bir bütün hale gelerek, bizi ‘duyarlı ve karşılık veren’ moda taşıyor. Bu durumdayken vücut, mevcut kaynaklarını muhafaza ediyor, farklı bir durum olursa kendini onarıyor ve stresten uzak tutuyor. Zihin ise huzur, memnuniyet ve sevgi hisleriyle doluyor. İşte bunun tam adı ‘vücut bulmuş well-being’; kendi dilimizde ifade edersek, ‘vücut bulmuş iyilik, esenlik hali’ oluyor.

Peki ya temel insani ihtiyaçlarımız karşılan(a)madığında neler oluyor? Yukarıda bahsettiklerimizin neredeyse tam tersi elbette… Böyle durumlarda ya da hayatın normal akışı içerisinde mutluluk, resilience ve mindfulness pratikleri ve eğitimleri modunuzu ‘duyarlı/cevap veren’ tarafa taşımanıza destek olacaktır.

Zorluklar karşısında esneklik (resiliency) ve mindfulness yetkinliklerimiz ve bu konulara dair eğitimlerimiz sayesinde, iyilik ve esenlik konusunda kendini geliştirmek isteyen kurumlara ve bireylere rehberlik ediyoruz.