Mindfulness

Şimdi ve burada deneyimlediğim nedir? İç dünyamda ve dış dünyamda şu an neler oluyor? Bu soruları soruyorsak, cevapların geleceği yer mindfulness olacaktır.

Bize göre en öz haliyle ‘olanı fark etmek ve onunla kalmak’ olarak anlatacağımız mindfulness’ın tanımını şöyle yapabiliriz: Mindfulness, kendimizde ve etrafımızda olanı, an be an, içtenlikle ve olduğu gibi görmek, olanı yargılamadan ve değiştirmeye çalışmadan kabul etmek ve bu hali muhafaza etmek demektir. Mindful hal kişiye zihinsel bir alan açar ve bu sayede, düşünceler, duygular, bedensel hisler ve etrafta olup bitenler fark edilir; fark edilenler arasında kişiye herhangi bir duruma karşı cevap verme ve seçim yapma özgürlüğü doğar.

Yapılan sayısız araştırmaya göre mindful kalmak stres seviyemizi düşürür, sağlığımızı korur ve modumuzu yükseltir. Daha mutlu ve sorunlar karşısında daha esnek kalmamıza olanak sağlar.

Mindfulness’ı bir çeşit zihinsel kas olarak düşünebiliriz. Düzenli pratikler sayesinde bu kası güçlendiririz. Belli bir sürenin sonunda elde ettiğimiz mindfulness çalışmalarının sürekliliği, varlığımızda kaliteli, kalıcı, merkezlenmiş ve sarsılmaz pozitif etkiler oluşturur.

Temel mindfulness eğitimleri ve grup pratik çalışmalarımız rehberliğinde, şimdi ve burada olmanın hediyelerini ceplerinize doldurabilirsiniz.